Jeff Rasley

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Jazyky jsou brána do světa, k lidem, zajímavým kulturám, zkrátka k porozumění. Tímto jsem se v minulosti natolik nadchla, že studium jazyků pro mě bylo jakýmsi klíčem k světu, který jsem jako odborný referent cestovního ruchu a průvodce českých turistů v zahraničí měla možnost intenzivně objevovat…..

 

Díky dlouholeté zkušenosti jsem získala nadstandardní komunikační praxi hned v několika světových jazycích a tak vám mohu nyní nabídnout profesionální služby při tlumočení a překladech:

 

z češtiny do francouzštiny a naopak

z češtiny do ruštiny a naopak

 

Pro ruský a francouzský jazyk jsem měla přidělené kulaté soudní razítko pro soudní a certifikované překlady, zvláště pak v právním oboru (protože jsem mimo jiné vystudovala tzv. právní minimum na Karlově universitě v Praze ve francouzštině).

Soudním tlumočníkem jsem byla jmenována v září 1991 u Krajského soudu na Praze 5.

Vzhledem k velkým změnám v zákoně pro soudní překladatele a tlumočníky, který vstoupil v platnost od 1. 1. 2021, jsem se rozhodla v prosinci 2020 soudní razítko vrátit.

 

Jazykové znalosti a zkušenosti mohu nabídnout také v italštině a v němčině. Již spoustu let jezdím s českými turisty k moři do Itálie, kde pracuji jako delegát a průvodce.

 

Mezi mými referencemi jsou i náročné překladatelské projekty pro soudní procesy (které vypracovávám pro soudy a státní zastupitelství), překlady pro propagaci cestovního ruchu, tlumočení na mezinárodních veletrzích a také několik desetiletí trvající činnost v rámci cestovních kanceláří a cestovních agentur, kdy jsem cestovala jako průvodce českých turistů po mnoha zemích světa.

Překladatelskou a tlumočnickou činnost budu samozřejmě vykonávat i nadále, ale bez soudního ověření.